Vitenskap - Side 2
Jordmormer har både morfologiske og fysiologiske egenskaper som ligner en annelid. Jordmaskene har en sylindrisk formet, segmentert kropp. De har ingen vedlegg. Videre har de ingen åpenbart hode eller antenner....
Bakterier er den mest allestedsnærværende livsformen på jorden. Biomassen til bakterier overgår det til planter eller dyr. På grunn av deres overflod har de fleste bakteriearter hittil ikke blitt identifisert....
Organer, enten unicellular eller multicellular, består av celler. En av de karakteristiske egenskapene til cellene er divisjonen. Cellene deler seg av mange grunner, inkludert vekst, reparasjon og regenerering og reproduksjon....
DNA fingeravtrykk er en teknikk som brukes til å bestemme egenskapene til DNA fra et bestemt individ kjent som DNA-profil. DNA-profilen er unik for et bestemt individ. Den er generert...
Bryophytes er de mest primitive medlemmene som finnes i riket av Plantae. De er ikke-vaskulære land planter. De vokser på fuktige, skyggefulle steder, som ligger mellom land og vann. Derfor...
Genterapi er innføring av fremmed genetisk materiale i kroppens celler for å kompensere for unormale gener eller å syntetisere gunstige proteiner. Den effektive overføringen av genetisk materiale til målcellen er...
Stamceller er viktige på grunn av deres forskjellige egenskaper som selvfornyelse og differensiering i spesialiserte celler. På det medisinske feltet er de vant til å oppdage fødselsdefekter og brukes i...
DNA tjener som det genetiske materialet til de fleste organismer. Generelt er DNA et dobbeltstrenget molekyl som inneholder to antiparallelle DNA-tråder holdt sammen av hydrogenbindinger. Under celledeling skal det komplette...
Celle syklus kontrollpunkter er kontrollmekanismer som holder utviklingen av celle syklusen til neste stadium i celle syklusen til forholdene er gunstige. De sørger for riktig celledeling.  De tre viktigste celle...
En biogeokjemisk syklus er en vei gjennom hvilken et kjemisk stoff beveger seg mellom biotiske og abiotiske rom i et økosystem. Hovedrollen i en biogeokjemisk syklus er å resirkulere elementene...